Warunkiem korzystania z serwisu zaklinaczslow.pl jest zapoznanie się z Polityką Prywatności. Strona zaklinaczslow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają zaklinaczslow.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden  sposób podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

CIASTECZKA (COOKIES)

 

zaklinaczslow.pl wykorzystuje ciasteczka, czyli malutkie pliki tekstowe, które wysyłane są na komputer użytkownika odwiedzającego nasz serwis. Są one nieszkodliwe i przyśpieszają działanie serwisu. Każdy użytkownik może je wyłączyć w swojej przeglądarce.